HD2412

HD2412 har tæt slægtskab til HedeDanmark. HD2412 leverer alt udstyr til juletræsdyrkning. designwerk har leveret designmanual til både HedeDanmark og HD2412. Designmanualen til HD2412 har således afsæt i HedeDanmarks designmanual, men med sin egen synlige og individuelle identitet.

May 28, 2014

Designmanual til HD2412, en del af HedeDanmark

Comments are closed.