Brand DNA til dyrehospital

Blog Comments (0)

Har du styr på din virksomheds brand DNA? Har du et redskab til at arbejde med den gode kultur? Har du defineret HVORFOR din virksomhed eksisterer, eller er der ingen synlige argumenter for at vælge jer frem for konkurrenten? Designwerk hjælper med at udruste virksomheder strategisk og direkte operationelt.
Her workshop med Herning Dyrehospital. Vi arbejder dybdegående og involverende med virksomhedens brand. #brandworkshop #branddna #branding #thewhy

Pin It

» Blog » Brand DNA til dyrehospital
On January 10, 2020
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

«