Strategisk design – en stærk vej til internationalisering!

Blog Comments (0)

Med afsæt i udmærket artikel fra Morten Grøn, Design Denmark, om mere interaktion mellem designvirksomhederne og danske industrivirksomheder, har jeg lyst til at tilføje dagens opmuntring. http://www.danishdesignassociation.com/media/13736363/eksportfokus_0214pdf.pdf
Der har længe været et råbende behov for mere fokus på design som væstparameter i dansk industri. Anvendelse af design på strategisk niveau åbner helt åbenbare muligheder for øget internationalisering, branding og bundlinje.
Fasthold de politiske målsætninger og fremme af design. Mere dedikeret indsats fra inkubatorerne mod skarpere henvendelse til virksomhederne med budskabet. Virksomhederne skal åbne op for anvendelse af design allerede på produktudviklingsniveau og opdyrke en ny designtænknings kultur. Og så skal produkterne brandes ordenligt via kompetente designbureauer.
Målsætningerne har længe været der – men vi skal alle blive bedre til også at føre det ud i virkeligheden! Bliv nu ved venner!

Pin It

» Blog » Strategisk design – en stærk...
On June 24, 2014
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

« »