Etnisk Erhvervsfremme

Etnisk Erhvervsfremme er et videnscenter under Erhvervsstyrelsen og faciliteret af Væksthus Midtjylland. designwerk var med fra starten med design af logo og herefter etablering af Corporate Design linje gennem alle centrets publikationer og kampagnematerialer. Herunder bl.a. magasinet BestPraxis og Iværksætterindex for nydanskere.

October 3, 2013

Corporate design til nationalt videnscenter.

Comments are closed.